Zespół edwardsa – przyczyny i objawy

Zespół Edwardsa, znany również jako trisomia 18, to rzadka choroba genetyczna, która występuje u około jednego na 5 000 noworodków. Jest to stan, który występuje w wyniku trisomii 18, co oznacza, że ​​osoba z zespołem Edwardsa ma trzy kopie chromosomu 18 zamiast dwóch. To nadmiarowy materiał genetyczny prowadzi do wielu poważnych problemów zdrowotnych.

Zespół Edwardsa – Co To Jest?

Zespół Edwardsa jest rzadką chorobą genetyczną, która polega na występowaniu trzech kopii chromosomu 18, zamiast dwóch. To dodatkowe chromosomy mogą prowadzić do poważnych wad rozwojowych i stanów zdrowotnych. Choroba ta została nazwana od nazwiska brytyjskiego lekarza Johna H. Edwardsa, który po raz pierwszy opisał ją w 1960 roku.

Zespół edwardsa – przyczyny

Przyczyną zespołu Edwardsa jest dodatkowy chromosom 18, który pojawia się podczas procesu rozwoju zarodka. Zamiast dwóch chromosomów 18, osoba z zespołem Edwardsa ma trzy kopie tego chromosomu. To zjawisko jest wynikiem błędu podczas podziału komórkowego wczesnego stadium rozwoju embrionalnego. Jednak dokładna przyczyna tego błędu nie jest w pełni zrozumiana.

Warto zaznaczyć, że zespół Edwardsa nie jest spowodowany przez czynniki środowiskowe ani zachowania rodziców. Jest to czysto genetyczna anomalia, która może wystąpić u każdego, niezależnie od historii rodziny.

Trisomia 18 Pary Chromosomów

Trisomia 18 polega na tym, że istnieją trzy kopie chromosomu 18 w każdej komórce organizmu zamiast dwóch. To prowadzi do nadmiaru materiału genetycznego, który może powodować liczne wady wewnętrznych organów i innych poważnych problemów zdrowotnych.

Trisomia 18 – Co To Jest?

Trisomia 18 to właśnie nadmiar chromosomu 18, który jest charakterystyczny dla zespołu Edwardsa. Jest to jedna z trzech głównych form trisomii chromosomowych, obok trisomii 21 (zespół Downa) i trisomii 13 (Patau).

Zespół edwardsa – objawy

Zespół Edwardsa charakteryzuje się wieloma objawami, które mogą być widoczne zaraz po urodzeniu dziecka. Niektóre z głównych objawów i problemów zdrowotnych związanych z tą chorobą to:

  • Wrodzone wady serca
  • Niedorozwinięte płuca
  • Niedorozwinięte nerki
  • Wiotkość mięśni
  • Występowanie dodatkowych palców na rękach lub stopach
  • Opóźniony rozwój mowy i umiejętności motorycznych

W większości przypadków osoby z zespołem Edwardsa mają znacznie skróconą długość życia i wymagają intensywnej opieki medycznej przez całe życie.

Diagnoza zespołu Edwardsa jest zazwyczaj stawiana na podstawie badań genetycznych, takich jak amniopunkcja lub biopsja kosmówki, przeprowadzane w okresie ciąży, lub testy genetyczne po urodzeniu dziecka. Jeśli podejrzewa się zespół Edwardsa, istotne jest skonsultowanie się z lekarzem specjalistą, który może przeprowadzić odpowiednie badania i udzielić porad rodzicom.

Opieka nad osobą z zespołem Edwardsa jest skomplikowana i wymaga zespołu specjalistów, w tym lekarzy, terapeutów zajęciowych i fizjoterapeutów. Terapia ma na celu poprawę jakości życia pacjenta i minimalizację dolegliwości zdrowotnych.

Niestety, zespół Edwardsa wiąże się z poważnymi problemami zdrowotnymi i zazwyczaj skraca życie pacjentów. Większość dzieci urodzonych z tym zespołem nie przeżywa pierwszego roku życia, a tylko nieliczne osiągają wiek dorosły. Prognoza jest zazwyczaj niepomyślna, ale każdy przypadek jest inny, i niektóre osoby mogą osiągnąć lepsze wyniki dzięki odpowiedniej opiece medycznej.

Jakie są przyczyny zespołu Edwardsa?

Przyczyną zespołu Edwardsa jest wystąpienie trzech kopii chromosomu 18 zamiast dwóch w komórkach organizmu. To genetyczna anomalia, która nie jest spowodowana przez czynniki środowiskowe ani zachowanie rodziców.

Czy zespół Edwardsa można zdiagnozować przed urodzeniem dziecka?

Tak, zespół Edwardsa można zdiagnozować przed urodzeniem dziecka za pomocą badań genetycznych, takich jak amniopunkcja lub biopsja kosmówki, przeprowadzane w okresie ciąży. To pozwala na wcześniejsze przygotowanie do opieki nad dzieckiem.

Czy istnieje leczenie zespołu Edwardsa?

Niestety, nie istnieje specyficzne leczenie zespołu Edwardsa, ponieważ jest to choroba genetyczna. Opieka medyczna jest skierowana na minimalizację dolegliwości zdrowotnych i poprawę jakości życia pacjenta.

Jaka jest prognoza dla osób z zespołem Edwardsa?

Prognoza dla osób z zespołem Edwardsa jest zazwyczaj niepomyślna. Większość dzieci urodzonych z tą chorobą nie przeżywa pierwszego roku życia, a przeżycie do wieku dorosłego jest rzadkie. Jednak każdy przypadek jest inny, i niektóre osoby mogą osiągnąć lepsze wyniki dzięki odpowiedniej opiece medycznej.

Zobacz także:

Photo of author

Adrian

Dodaj komentarz