Dyspozytor Medyczny - Praca pełna wyzwań 

DOŁĄCZ DO PRACY W DYSPOZYTORNIACH MEDYCZNYCH W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

KOGO SZUKAMY:

 • KIEROWNIKA DYSPOZYTORNI
 • PSYCHOLOGA
 • GŁÓWNEGO DYSPOZYTORA
 • ZASTĘPCY GŁÓWNEGO DYSPOZYTORA
 • DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO
 • ADMINISTRATORA SWP PRM
 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROWADZI NABÓR NA WYMIENIONE STANOWISKA, KTÓRE ZOSTANA URUCHOMIONE W JEGO STRUKTURACH OD 1 STYCZNIA 2021 r.

 

 

Obowiązki dyspozytora medycznego:

 • przyjmuje zgłoszenia o zdarzeniach, będących stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego (np. wypadki),
 • ustala kolejność i ważność działań oraz wysyła zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
 • instruuje osoby udzielające pierwszej pomocy,
 • przekazuje osobie kierującej akcją ratowniczą informacje, które ułatwią prowadzenie medycznych czynności ratunkowych,
 • powiadamia o zdarzeniu szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe, wyspecjalizowane oddziały szpitalne lub jednostki współpracujące z systemem (m.in. Państwową Straż Pożarną, Policję, GOPR, TOPR).

 

Dołącz Do Zespołu

Wspólnie dbajmy o nasze zdrowie